Những điều cần biết khi mua nhà đất trong dự án

Những điều cần biết khi mua nhà đất trong dự án

Ngày đăng: 2020-06-23 11:26:56 Lượt xem: 342

Với quy định ngày càng chặt chẽ hơn, pháp lý cụ thể hơn để bảo vệ quyền lợi của người mua của nhà nước, thì các khách hàng có quyền được biết các thông tin cụ thể sau để bảo vệ quyền...

Tính Pháp lý của Từng loại văn bản trong mua bán nhà đất

Tính Pháp lý của Từng loại văn bản trong mua bán nhà đất

Ngày đăng: 2020-06-23 10:17:43 Lượt xem: 116

Trước khi muốn mua nhà, mua nền trong một dự án thì các anh chị nên tìm hiểu rõ về các khoản hợp đồng cũng như là các văn bản chế tài trong giao dịch mua bán bất động sản.

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Ngày đăng: 2020-06-23 10:19:04 Lượt xem: 129

Trong mua bán nhà đất hợp đồng đặt cọc nhà đất tất yếu phải có, nhưng các hợp đồng này thường rất đơn giản, thiếu minh bạch, và các điều khoản mua bán thường bất lợi cho người mua.

Hợp đồng mua bán nhà đất chuẩn tại Cần Thơ

Hợp đồng mua bán nhà đất chuẩn tại Cần Thơ

Ngày đăng: 2020-06-23 10:19:34 Lượt xem: 104

Sau nhiều năm trong lĩnh lực mua bán nhà đất thì mình đã gặp khá nhiều loại hợp đồng mua bán nhà đất (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng dụng đất, nhà ở) thì mình thấy được người mua...

Biên nhận tiền đặt cọc nhà đất

Biên nhận tiền đặt cọc nhà đất

Ngày đăng: 2020-06-25 05:12:53 Lượt xem: 62

Chắc nhiều anh chị đang thắc mắt sao hôm nay Phi lại đưa ra thêm cái biên nhận tiền đặt cọc nhà đất đúng không ạ? Mọi chuyện đều có lý do của nó hết các anh chị ạ. Như việc cẩn thận và...